Zum Inhalt

Kontakt

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Veronika Kosková
Email: koskova@dobrovolnickecentra.sk
Telefón: +421 908 577 086

Kontakty na krajské dobrovoľnícke centrá

 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum: Magdaléna Šimková, dobrovolnictvo@dobrovolnictvoba.sk, +421 917 793 948


Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica: Lucia Rossová, lucia@centrumdobrovolnictva.sk, +521 908 411 927


Nitrianske centrum dobrovoľníctva: Andrea Kosír Hugáňová, andrea@ncdnitra.sk, +421 907 361 011


Prešovské dobrovoľnícke centrum: Alexandra Rusňáková, dobrovolnictvopo@gmail.com, +421 908 616 041


Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja: Zuzana Šujanová, tyzden.dobrovolnictva@dobrovolnickecentrumtt.sk, +421 949 209 865


Žilinské dobrovoľnícke centrum: Michaela Ondríková, dobrovolnictvo@ozviac.sk, +421 903 262 166

 

(pozn.: Košický a Trenčiansky kraj nie sú do Týždňa dobrovoľníctva 2022 zapojení)

Zur Hauptnavigation