Zum Inhalt

Kontakt

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Dominika Hradiská
Email: hradiska@dobrovolnickecentra.sk
Telefón: +421 907 125 177

Kontakty na krajské dobrovoľnícke centrá

Bratislavské dobrovoľnícke centrum: Magdaléna Šimková, dobrovolnictvo@dobrovolnictvoba.sk, +421 917 793 948
Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica: Lucia Rossová, lucia@centrumdobrovolnictva.sk, +521 908 411 927
Nitrianske centrum dobrovoľníctva: Andrea Hugáňová, andrea@ncdnitra.sk, +421 907 361 011
Prešovské dobrovoľnícke centrum: Petra Gerhartová, dobrovolnictvopo@gmail.com, +421 910 542 333
Trenčianske dobrovoľnícke centrum: Zuzana Ševčíková, tndobrovolnickecentrum@gmail.com, +421 919 136 192
Žilinské dobrovoľnícke centrum: Michaela Ondríková, dobrovolnictvo@ozviac.sk, +421 903 262 166
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja: Dominika Hradiská, hradiska@dobrovolnickecentra.sk, +421 907 125 177

Zur Hauptnavigation