Zum Inhalt

Program Týždňa dobrovoľníctva v Banskobystrickom kraji

Úprava vonkajšieho areálu zariadenia pre seniorov

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 1 / 20
09:00 - 13:00

Zobraziť viac

Úprava záhrady a okolia DD a DSS HRON

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON Nemecká - Dubová
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 10
08:00 - 14:00

Zobraziť viac

Úprava areálu zariadenia

STADETORE, n.o., Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 5
10:00 - 15:00

Zobraziť viac

Asistent/ka na tvorivej dielni v galérii

Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 2 / 2
15:30 - 18:30

Zobraziť viac

Spoznaj nové knihy v knižnici galérie - 16.-22.9.2020

Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 1 / 1
08:00 - 16:00

Zobraziť viac

Pošli to ďalej, daruj kúsok seba

OZ ZAŽIAR, Žiar nad Hronom
Počet prihlásených / celková kapacita: 1 / 8
08:00 - 14:00

Zobraziť viac

Skrášlime si KC a jeho okolie

Komunitné Centrum Vrbovce, oz Šanca pre Dražice
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 7
08:00 - 12:00

Zobraziť viac

Maľujeme

EnviroFuture, Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 5
09:00 - 12:00

Zobraziť viac

Centrum architekta L. E. Hudeca ťa potrebuje

Centrum architekta L. E. Hudeca, Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 6
10:00 - 15:00

Zobraziť viac

Dobrovoľníčenie na Gavúrkach

Centrum komunitného organizovania
Počet prihlásených / celková kapacita: 2 / 15
10:00 - 18:00

Zobraziť viac

Európsky týždeň mobility - Ekomerač

Slovenská agentúra životného prostredia
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 6
09:00 - 18:00

Zobraziť viac

Propagácia udržateľnej mobility v Banskej Bystrici

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
07:30 - 10:30

Zobraziť viac

Propagácia udržateľnej mobility vo Zvolene

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
07:30 - 10:30

Zobraziť viac

Propagácia udržateľnej mobility v Žiari nad Hronom

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
07:30 - 10:30

Zobraziť viac

Propagácia udržateľnej mobility v Rimavskej Sobote

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
07:30 - 10:30

Zobraziť viac

Propagácia udržateľnej mobility v Lučenci

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
07:30 - 10:30

Zobraziť viac

Beseda o dobrovoľníctve

Vydra, Vidiecka rozvojová aktivita
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
09:30 - 11:00

Zobraziť viac

Po čistej ceste do kaplnky

Centrum voľného času
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 41
08:00 - 12:00

Zobraziť viac

Uprataná škola

Centrum voľného času
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 5
08:00 - 12:00

Zobraziť viac

Oprava vedeckých hračiek

Vedecká hračka, o. z.
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
09:00 - 18:00

Zobraziť viac

Home office práca-aktualizácia databáz pre n.o. JEDEN RODIČ

JEDEN RODIČ, nezisková organizácia
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 3
16:00 - 19:00

Zobraziť viac

Úprava vonkajšieho areálu zariadenia pre seniorov

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 20
09:00 - 13:00

Zobraziť viac

Úprava záhrady a okolia DD a DSS HRON

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON Nemecká - Dubová
Počet prihlásených / celková kapacita: 1 / 10
08:00 - 14:00

Zobraziť viac

Úprava areálu zariadenia

STADETORE, n.o., Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 5
10:00 - 15:00

Zobraziť viac

Príprava starých kníh do zberu

Univerzitná knižnica UMB Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 4 / 6
08:00 - 10:00

Zobraziť viac

Spoznaj nové knihy v knižnici galérie - 16.-22.9.2020

Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 1
08:00 - 16:00

Zobraziť viac

Nábor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Nadácia Eriky Karovej , Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 3
13:00 - 15:00

Zobraziť viac

Pošli to ďalej, daruj kúsok seba

OZ ZAŽIAR, Žiar nad Hronom
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 8
08:00 - 14:00

Zobraziť viac

Za krajšie západniarske OKO

Centrum komunitného organizovania
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 5
13:00 - 19:00

Zobraziť viac

Bystrická hodinka - pomoc s organizáciou

Banskobystrický okrášľovací spolok
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 4
17:00 - 19:30

Zobraziť viac

Návrat k detstvu

Návrat o.z. BB
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 20
15:00 - 19:00

Zobraziť viac

Dobrovoľníčenie na Gavúrkach

Centrum komunitného organizovania
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 15
10:00 - 18:00

Zobraziť viac

Európsky týždeň mobility - Ekomerač

Slovenská agentúra životného prostredia
Počet prihlásených / celková kapacita: 1 / 6
09:00 - 18:00

Zobraziť viac

Starká, starký, ďakujeme!

Centrum voľného času
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 17
08:00 - 13:00

Zobraziť viac

Biela pastelka

Centrum voľného času
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 8
08:00 - 12:00

Zobraziť viac

Home office práca-aktualizácia databáz pre n.o. JEDEN RODIČ

JEDEN RODIČ, nezisková organizácia
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 3
16:00 - 19:00

Zobraziť viac

Kosenie aleje v centre parku Lanice

Združenie Slatinka
Počet prihlásených / celková kapacita: 2 / 5
13:00 - 16:00

Zobraziť viac

Úprava areálu zariadenia

STADETORE, n.o., Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 5
10:00 - 15:00

Zobraziť viac

Spoznaj nové knihy v knižnici galérie - 16.-22.9.2020

Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 1 / 1
08:00 - 16:00

Zobraziť viac

Podaruj kus srdca

DD a DSS Luna Brezno
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 8
10:00 - 11:00

Zobraziť viac

Nábor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Nadácia Eriky Karovej , Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 1 / 3
12:00 - 15:00

Zobraziť viac

Upratovanie parku a priestorov pre denné centrum

Erika Karova o.z., Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 20
13:00 - 17:00

Zobraziť viac

Pošli to ďalej, daruj kúsok seba

OZ ZAŽIAR, Žiar nad Hronom
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 8
08:00 - 14:00

Zobraziť viac

Spojme sily

Komunitné centrum Dražice, oz Šanca pre Dražice
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 8
08:00 - 13:00

Zobraziť viac

Európsky týždeň mobility - Ekomerač

Slovenská agentúra životného prostredia
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 6
09:00 - 18:00

Zobraziť viac

Tabita - triedenie zbierky

Centrum komunitného organizovania
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 3
14:00 - 18:00

Zobraziť viac

Staň sa členom platformy Nie v našom meste

Centrum komunitného organizovania
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 10
15:00 - 19:00

Zobraziť viac

Pozdravy a darčeky pre DSS Dominik

Centrum voľného času
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 20
08:00 - 12:00

Zobraziť viac

Oprava vedeckých hračiek

Vedecká hračka, o. z.
Počet prihlásených / celková kapacita: 1 / 2
09:00 - 18:00

Zobraziť viac

Príprava 11. Dňa hrania v SR

Vedecká hračka, o. z.
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
09:00 - 18:00

Zobraziť viac

Home office práca-aktualizácia databáz pre n.o. JEDEN RODIČ

JEDEN RODIČ, nezisková organizácia
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 3
16:00 - 19:00

Zobraziť viac

Európsky týždeň mobility - Ekomerač

Slovenská agentúra životného prostredia
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 6
09:00 - 18:00

Zobraziť viac

Oprava vedeckých hračiek

Vedecká hračka, o. z.
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
09:00 - 18:00

Zobraziť viac

Príprava 11. Dňa hrania v SR

Vedecká hračka, o. z.
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
09:00 - 18:00

Zobraziť viac

Home office práca-aktualizácia databáz pre n.o. JEDEN RODIČ

JEDEN RODIČ, nezisková organizácia
Počet prihlásených / celková kapacita: 1 / 3
16:00 - 19:00

Zobraziť viac

úprava terénu pod workoutové ihrisko

Súkromná základná škola - Škola u Filipa
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 10
09:00 - 12:00

Zobraziť viac

Európsky týždeň mobility - Ekomerač

Slovenská agentúra životného prostredia
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 6
09:00 - 18:00

Zobraziť viac

Deti v akcii

Klub Prieskumník Pathfinder
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 20
16:00 - 19:00

Zobraziť viac

Oprava vedeckých hračiek

Vedecká hračka, o. z.
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
09:00 - 18:00

Zobraziť viac

Príprava 11. Dňa hrania v SR

Vedecká hračka, o. z.
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
09:00 - 18:00

Zobraziť viac

Home office práca-aktualizácia databáz pre n.o. JEDEN RODIČ

JEDEN RODIČ, nezisková organizácia
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 3
16:00 - 19:00

Zobraziť viac

Úprava vonkajšieho areálu zariadenia pre seniorov

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 1 / 20
09:00 - 13:00

Zobraziť viac

Spoznaj nové knihy v knižnici galérie - 16.-22.9.2020

Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 1
08:00 - 16:00

Zobraziť viac

Podaruj kus srdca

DD a DSS Luna Brezno
Počet prihlásených / celková kapacita: 1 / 8
13:00 - 14:30

Zobraziť viac

Tvorivé dielne - vyrobme si niečo užitočné

Špecializované zariadenie Kotva, Brezno
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 10
09:00 - 12:00

Zobraziť viac

Skrášlime si KC a jeho okolie

Komunitné Centrum Vrbovce, oz Šanca pre Dražice
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 7
08:00 - 12:00

Zobraziť viac

Spojme sily

Komunitné centrum Dražice, oz Šanca pre Dražice
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 8
08:00 - 13:00

Zobraziť viac

Týždeň architektúry pre deti

Centrum architekta L. E. Hudeca, Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
10:00 - 15:00

Zobraziť viac

Využi čas na dobrú vec

SVETIELKO NÁDEJE, Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 1 / 10
16:00 - 18:00

Zobraziť viac

Európsky týždeň mobility - Ekomerač

Slovenská agentúra životného prostredia
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 6
09:00 - 18:00

Zobraziť viac

Starká, starký, ďakujeme!

Centrum voľného času
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 21
08:00 - 13:00

Zobraziť viac

Zbierka pre Jazmín n.o. Handlová

Centrum voľného času
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 23
08:00 - 13:00

Zobraziť viac

Maľujem, maľuješ, maľujeme lavičky

Centrum voľného času
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 26
08:00 - 11:00

Zobraziť viac

Oprava vedeckých hračiek

Vedecká hračka, o. z.
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
08:00 - 18:00

Zobraziť viac

Zveľadenie školského altánku

Centrum voľného času
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 12
13:30 - 16:00

Zobraziť viac

Home office práca-aktualizácia databáz pre n.o. JEDEN RODIČ

JEDEN RODIČ, nezisková organizácia
Počet prihlásených / celková kapacita: 1 / 3
16:00 - 19:00

Zobraziť viac

Úprava vonkajšieho areálu zariadenia pre seniorov

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 11 / 20
09:00 - 13:00

Zobraziť viac

Deň otvorených dverí pre verejnosť a pre študentov sociálnej práce

Centrum včasnej intervencie n.o., Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 10
09:00 - 14:00

Zobraziť viac

Spoznaj nové knihy v knižnici galérie - 16.-22.9.2020

Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 1 / 1
08:00 - 16:00

Zobraziť viac

Spojme sily

Komunitné centrum Dražice, oz Šanca pre Dražice
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 8
08:00 - 13:00

Zobraziť viac

Týždeň architektúry pre deti

Centrum architekta L. E. Hudeca, Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
10:00 - 15:00

Zobraziť viac

Európsky týždeň mobility - Ekomerač

Slovenská agentúra životného prostredia
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 6
09:00 - 18:00

Zobraziť viac

Deň bez áut - Ulica akú chceme

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 16
09:00 - 18:30

Zobraziť viac

Maľujem, maľuješ, maľujeme lavičky

Centrum voľného času
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 26
08:00 - 11:00

Zobraziť viac

Oprava vedeckých hračiek

Vedecká hračka, o. z.
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 2
09:00 - 18:00

Zobraziť viac

Zveľadenie školského altánku

Centrum voľného času
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 12
13:30 - 16:00

Zobraziť viac

Home office práca-aktualizácia databáz pre n.o. JEDEN RODIČ

JEDEN RODIČ, nezisková organizácia
Počet prihlásených / celková kapacita: 0 / 3
16:00 - 19:00

Zobraziť viac

Späť na program

V prípade otázok či nejasností prosím píšte alebo volajte na lucia@centrumdobrovolnictva.sk, +421 908 411 927. Kontaktná osoba je Lucia Rossová.

Tešíme sa na vás!
Tím Centra dobrovoľníctva.

Zur Hauptnavigation