Zum Inhalt

Minulé ročníky

Týždeň dobrovoľníctva 2024

Heslom tohto ročníka bolo Staň sa hrdinom/hrdinkou malých veľkých skutkov.

Do kampane Týždňa dobrovoľníctva 2024 sa zapojilo celkovo 5578 ľudí, ktorí venovali celkovo 16 646 hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje vyše 93 tisíc eur venovaných dobrovoľníctvu.

Týždeň dobrovoľníctva 2023

6 469 zapojených ľudí, 25 180 venovaných hodín, 414 zrealizovaných aktivít

Aj toto sú výsledky Týždňa dobrovoľníctva 2023

Ponuka bola pestrá a jej zmyslom bolo ukázať, čo všetko ponúka dobrovoľnícky svet. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomáhali pri maľovaní plotov a lavičiek, sprevádzaní seniorov, oprave hradov, príprave hier pre deti, čistení okolia a ďalších rozmanitých aktivitách. Bola to ochutnávka dobrovoľníctva – aby si ľudia mohli vyskúšať, aké to je ísť si „zadobrovoľníčiť“. Počas Týždňa dobrovoľníctva sa dobrovoľníci zoznámili s novými ľuďmi a veríme, že v nich zostal dobrý pocit z pomoci svojmu okoliu a tým, ktorí to potrebujú. 

Týždeň dobrovoľníctva 2022

Heslom ročníka 2022 bolo ODŠTARTUJ SA S TÝŽDŇOM DOBROVOĽNÍCTVA. 

Do 14. ročníka národnej kampane sa zapojilo 3476 účastníkov a účastníčok a venovali spolu 10 000 hodín pomoci občianskym združeniam, samosprávam, školám či verejným inštitúciám. Pomohli im pri oprave kultúrnych pamiatok, ochrane biotopov, revitalizovali okolie a taktiež sa venovali pomoc slabším a zraniteľným. Pri prepočte na ekonomickú hodnotu tak venovali spoločnosti približne 53 tisíc eur.

Foto: CD BB

Týždeň dobrovoľníctva 2021

Už po 13sty raz stovky ľudí na Slovensku počas jedného týždňa ukázali, že DOBRO sa stále deje. 2280 účastníkov a účastníčok aktivít pripravených občianskymi združeniami, samosprávami, školami či verejnými inštitúciami venovalo spolu 6555 hodín, počas ktorých opravovali kultúrne pamiatky, pomáhali pri ochrane biotopov, revitalizovali okolie, organizovali zbierky alebo sa venovali zraniteľným skupinám. Pri prepočte na ekonomickú hodnotu tak venovali spoločnosti približne 32 tisíc eur.

Foto: CD BB

Týždeň dobrovoľníctva 2020

Napriek mimoriadne ťažkým okolnostiam, ktorým sme všetci spoločne v tomto roku čelili,  sa po prvýkrát konal Týždeň dobrovoľníctva na celom Slovensku. Ponuka a veľkosť zapojených skupín bola prispôsobená protipandemickým opatreniam, preto sa väčšina aktivít konala v exteriéroch. Ani to neodradilo 2778 ľudí, ktorí venovali takmer 7 610 hodín svojho času. Organizáciám ľudia pomohli už tradične čistením okolia či prípravou záhrad na zimu, významnú časť ponuky ale tvorili aj aktivity riešiace problémy, ktoré spôsobila pandémia, napr. šitie rúšok či zbierka a rozvoz potravín.

Foto: ŽDC

Týždeň dobrovoľníctva 2019

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky opäť dokázali, že na Slovensku sa dejú dobré skutky. Organizáciám pomohli so skrášlením okolia, maľovaním plotov, upratovaním, zobrali seniorov aj ľudí so znevýhodnením na prechádzku a kávu. Vyzbierali odpadky, vyrábali darčeky a pomohli s výrobou dekoratívnych sviečok v chránenej dielni. Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo 6846 ľudí. Dobrovoľnícky program pripravilo pre širokú verejnosť viac ako 400 organizácií a spolu dobrovoľníci nezištne odpracovali neuveriteľných 14 513 dobrovoľníckych hodín.

Foto: NCD

Týždeň dobrovoľníctva 2018

Do Týždňa dobrovoľníctva sa na Slovensku zapojilo 6 129 ľudí. Dobrovoľnícky program pripravilo pre širokú verejnosť viac ako 300 organizácií a dobrovoľníci spolu venovali až 14 182, 5 dobrovoľníckych hodín. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomáhali so skrášľovaním okolia, maľovaním plotov, zobrali seniorov na prechádzku a učili ich robiť s počítačmi, revitalizovali detské ihriská, zorganizovali zbierku kníh a mnoho iného. 

Foto: BDC

Týždeň dobrovoľníctva 2017

V tomto roku sa aj napriek tomu najškaredšiemu počasiu, aké tu kedy počas septembra bolo do dobrovoľníctva zapojilo 2515 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí spolu venovali 6 746 hodín bez nároku na odmenu. Dobrovoľníci pomáhali pri budovaní a úprave výcvikového centra pre záchranárske psy, skrášľovaní pamiatok, zatieraní grafitov, sadení tulipánov, umývaní okien, triedení korešpondencie, ale aj pri upratovaní arteterapeutickej dielne, pri verejnej zbierke a ďalších zaujímavých aktivitách.

Foto: PDC

Týždeň dobrovoľníctva

S organizáciou kampane ako ju poznáme dnes, začalo Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici v roku 2013. V nasledujúcich rokoch sa k Týždňu dobrovoľníctva pridávali aj iné kraje, kde akciu organizovali regionálne dobrovoľnícke centrá. Od roku 2014 sa pridalo Nitrianske a Košické centrum dobrovoľníctva, v roku 2015 pribudlo Bratislavské dobrovoľnícke centrum a v roku 2016 sa Týždeň dobrovoľníctva konal v nejakej forme takmer na celom Slovensku. To prirodzene viedlo k spoločnej kampani v roku 2017. 

Foto: BDC

Dni aktívneho dobrovoľníctva

Rôzny názov – jeden cieľ. Takto pekne vystihlo Prešovské dobrovoľnícke centrum vývoj dobrovoľníckych aktivít, do ktorých sa v septembri zapájajú už od roku 2002. Dni aktívneho dobrovoľníctva sa vyvíjali postupne, menili svoj názov aj dĺžku. Kampaň sa pretransformovala so zaniknutých Dní dobrovoľníctva najskôr do akcie s názvom Dekáda dobrovoľníckych aktivít ale od roku 2016 ju nájdete pod názvom Dni aktívneho dobrovoľníctva. Toto podujatie je od roku 2017 súčasťou Týždňa dobrovoľníctva.

Foto: PDC

Dni dobrovoľníctva

Dni dobrovoľníctva organizovalo Národné dobrovoľnícke centrum v spolupráci s lokálnymi dobrovoľníckymi centrami v rokoch 2011 - 2014. V tom čase boli aktívne Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Nitrianske Centrum dobrovoľníctva, OZ Žabky – dobrovoľnícke centrum v Košiciach a Topoľčanoch. Centrum dobrovoľníctva sa zapájalo len do roku 2012, následne začalo s organizovaním Týždňa dobrovoľníctva vo svojom kraji. 

Foto: C.A.R.D.O

Deň dobrovoľníctva

V rokoch 2009 a 2010 organizovalo Národné dobrovoľnícke centrum Deň dobrovoľníctva, ktorý sa konal tretí septembrový týždeň. Odvtedy sa september stal symbolom dobrovoľníctva a každý rok sa počas neho realizujú rôzne dobrovoľnícke aktivity, organizované regionálnymi alebo národným dobrovoľníckym centrom. Pomenovanie týchto aktivít sa líši, jednotlivé podujatia sa prelínajú, ale všetci ostávame verní septembru. 

Foto: C.A.R.D.O

Zur Hauptnavigation