Zum Inhalt

Minulé ročníky

Týždeň dobrovoľníctva 2019

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky opäť dokázali, že na Slovensku sa dejú dobré skutky. Organizáciám pomohli so skrášlením okolia, maľovaním plotov, upratovaním, zobrali seniorov aj ľudí so znevýhodnením na prechádzku a kávu. Vyzbierali odpadky, vyrábali darčeky a pomohli s výrobou dekoratívnych sviečok v chránenej dielni. Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo 6846 ľudí. Dobrovoľnícky program pripravilo pre širokú verejnosť viac ako 400 organizácií a spolu dobrovoľníci nezištne odpracovali neuveriteľných 14 513 dobrovoľníckych hodín.

Foto: NCD

Týždeň dobrovoľníctva 2018

Do Týždňa dobrovoľníctva sa na Slovensku zapojilo 6 129 ľudí. Dobrovoľnícky program pripravilo pre širokú verejnosť viac ako 300 organizácií a dobrovoľníci spolu venovali až 14 182, 5 dobrovoľníckych hodín. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomáhali so skrášľovaním okolia, maľovaním plotov, zobrali seniorov na prechádzku a učili ich robiť s počítačmi, revitalizovali detské ihriská, zorganizovali zbierku kníh a mnoho iného. 

Foto: BDC

Týždeň dobrovoľníctva 2017

V tomto roku sa aj napriek tomu najškaredšiemu počasiu, aké tu kedy počas septembra bolo do dobrovoľníctva zapojilo 2515 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí spolu venovali 6 746 hodín bez nároku na odmenu. Dobrovoľníci pomáhali pri budovaní a úprave výcvikového centra pre záchranárske psy, skrášľovaní pamiatok, zatieraní grafitov, sadení tulipánov, umývaní okien, triedení korešpondencie, ale aj pri upratovaní arteterapeutickej dielne, pri verejnej zbierke a ďalších zaujímavých aktivitách.

Foto: PDC

Týždeň dobrovoľníctva

S organizáciou kampane ako ju poznáme dnes, začalo Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici v roku 2013. V nasledujúcich rokoch sa k Týždňu dobrovoľníctva pridávali aj iné kraje, kde akciu organizovali regionálne dobrovoľnícke centrá. Od roku 2014 sa pridalo Nitrianske a Košické centrum dobrovoľníctva, v roku 2015 pribudlo Bratislavské dobrovoľnícke centrum a v roku 2016 sa Týždeň dobrovoľníctva konal v nejakej forme takmer na celom Slovensku. To prirodzene viedlo k spoločnej kampani v roku 2017. 

Foto: BDC

Dni aktívneho dobrovoľníctva

Rôzny názov – jeden cieľ. Takto pekne vystihlo Prešovské dobrovoľnícke centrum vývoj dobrovoľníckych aktivít, do ktorých sa v septembri zapájajú už od roku 2002. Dni aktívneho dobrovoľníctva sa vyvíjali postupne, menili svoj názov aj dĺžku. Kampaň sa pretransformovala so zaniknutých Dní dobrovoľníctva najskôr do akcie s názvom Dekáda dobrovoľníckych aktivít ale od roku 2016 ju nájdete pod názvom Dni aktívneho dobrovoľníctva. Toto podujatie je od roku 2017 súčasťou Týždňa dobrovoľníctva.

Foto: PDC

Dni dobrovoľníctva

Dni dobrovoľníctva organizovalo Národné dobrovoľnícke centrum v spolupráci s lokálnymi dobrovoľníckymi centrami v rokoch 2011 - 2014. V tom čase boli aktívne Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Nitrianske Centrum dobrovoľníctva, OZ Žabky – dobrovoľnícke centrum v Košiciach a Topoľčanoch. Centrum dobrovoľníctva sa zapájalo len do roku 2012, následne začalo s organizovaním Týždňa dobrovoľníctva vo svojom kraji. 

Foto: C.A.R.D.O

Deň dobrovoľníctva

V rokoch 2009 a 2010 organizovalo Národné dobrovoľnícke centrum Deň dobrovoľníctva, ktorý sa konal tretí septembrový týždeň. Odvtedy sa september stal symbolom dobrovoľníctva a každý rok sa počas neho realizujú rôzne dobrovoľnícke aktivity, organizované regionálnymi alebo národným dobrovoľníckym centrom. Pomenovanie týchto aktivít sa líši, jednotlivé podujatia sa prelínajú, ale všetci ostávame verní septembru. 

Foto: C.A.R.D.O

Zur Hauptnavigation