Zum Inhalt

Ďakujeme za registráciu

Vaša aktivita je teraz zaregistrovaná do Týždňa dobrovoľníctva. Kópia aktivity bola zaslaná na Váš email, ktorý ste zadali pri registrácii a tiež do Vášho dobrovoľníckeho centra. Prosím, skontrolujte si správnosť údajov. Vaša aktivita bude zverejnená 1. júna 2023. V prípade chýbajúcich informácií Vás budeme z dobrovoľníckeho centra kontaktovať.

Zur Hauptnavigation